POLİTİKALARIMIZ

Bilgi Güvenliği Politikalarımız

TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması " Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri(Donanım gereksinimleri gibi donanımla ilgili bilişim konularında uzman görüşü sağlanması, bilgiayar gereksinimlerinin belirlenmesi, bilgisayar sistemlerinin planlanması ve tasarlanması vb)"İşlerinin sunumunda Bilgi Güvenliği Faaliyetleri kapsamında; insan, alt yapı, yazılım, donanım, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı;

• Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak.

• Bilgi varlıkları, değerleri, güvenlik ihtiyaçları, zafiyetleri, varlıklara yönelik tehditlerin, tehditlerin sıklıklarının saptanması için yöntemlerin belirleyeceği çerçeveyi tanımlamak.

• Tehditlerin varlıklar üzerindeki gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak.

• Risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını ortaya koymak.

• Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek.

• Tabi olduğu ulusal veya uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak.

• Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak.

• Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak.

• Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek.

• Kurum itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak.

• Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekliliğini sağlamak.

Kalite Politikalarımız

FENET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. olarak ;

Haberleşme sistemlerinin kurulum, bakım, entegrasyon, planlama, altyapı ve üst yapı inşaat taahhüt işleri ile çağrı merkezi faaliyetlerini uluslararası kriterlere, yürürlükteki mevzuat, şartname ve standartlara uygun olarak, öngörülen sürede, kaliteli, çevreye duyarlı, iş sağlığı ve güvenliği şartlarını göz ardı etmeden, karlı bir şekilde gerçekleştirmektir.

FENET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. ÜST YÖNETİMİ;

• Müşterilerinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını sistematik bir şekilde yönetim sistemi içerisinde değerlendirilmesini ve bu ihtiyaç beklentilerin müşteri memnuniyetini sağlama noktasında mutlak bir değer olarak görülmesini,

• Kalite, Bilgi Güvenliği konularında iyileştirme yapmak üzere, çalışanlarının bilinçlenmesi için eğitim ihtiyaçlarının planlanmasını ve verilmesini,

• Teknolojik gelişmeleri de takip ederek, proje faaliyet alanlarında uygun çalışma ortamına yönelik sistemlerin kurulmasına,

• İnsan ve çevre sağlığına uygun kaliteli malzeme ve teçhizat seçiminin sağlanmasına,

• Bu politikaların üst yönetim tarafından gözden geçirilmesini, taahhüt etmektedir.

FENET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. ÇALIŞANLARI;

Takım halinde çalışma ruhu ve birbirine olan güveni, sevgisi ve saygısı ile şirketimizi üstün ve sürekli başarılara el birliği ile ulaştıracaktır.

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma kültürü oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak, başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanların isteği ve sorumluluğudur.

Çünkü kalite ve başarı Fenet’in temel ilkeleridir.